Giới thiệu về chúng tôi

 Địa chỉ website: http://vrwebmasters.com/

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và lý do

Đánh giá

Khi người truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập  như hành vi người dùng giúp  chóng phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho Gravatar để  định xem bạn có đang sử dụng ứng dụng này hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai bên cạnh bình luận của bạn.

Hình ảnh

Khi đăng tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí được nhúng kèm (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Mẫu đơn liên lạc

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn  lại tên, địa chỉ email và trang cá nhân của mình vào cookie. Tính năng này tạo điều kiện cho bạn không phải điền lại thông tin cá nhân khi bạn để lại nhận xét vào lần sau. Những thông tin được lưu trong cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ cài đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị xoá hoàn toàn khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập được ghi nhớ trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình cũng được lưu lại trong một năm. Nếu bạn chọn "Ghi nhớ thông tin của tôi", thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng một bài viết, một loại cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một phương thích chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu thông tin cá nhân của bạn, sử dụng cookie, nhúng từ bên thứ ba và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với bên nào

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận thì dữ liệu của bạn được giữ lại vô thời hạn. Tính năng này giúp chúng tôi có thể tự động nhận diện và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong danh sách đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ việc thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền hạn của bạn với dữ liệu cá nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã giúp bạn lưu trữ, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang giữ. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chúng tôi gửi dữ liệu của bạn ở đâu

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.